• Chuyên cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy chính hãng giá thành rẻ và phục vụ tốt nhất trên địa bàn Vinh Nghệ An và toàn quốc

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ĐỘI NHÓM BẰNG MỤC TIÊU

Lượt đọc: 1660

CÁCH THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ ĐO LƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC ĐỘI NHÓM

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, để nâng cao năng suất làm việc cũng nhưng tinh thần đội nhóm  các leader cần làm việc dưa trên mục tiêu. Nhưng thực tế không phải ai cũng hiểu biết vai trò và tác dụng của mục tiêu, 

Để có thể thiết lập được mục tiêu các lãnh đạo cần hiểu được

Giá trị mà tổ chức và cá nhân nhận được sau khi tổ chức đạt được mục tiêu?

Tổ chức chúng ta hướng tới điều gì sau thời gia 2-3 năm

Sẽ ý nghĩa như thế nào nếu tổ chúc đạt được mục tiêu đó

Sự khác biệt của một tổ chúc có mục tiêu và tổ chức không có mục tiêu?

Khi mà tổ chức không có mục tiêu thì quản lý bị động-theo kiểu phản ứng-không thể xử lý các vấn đề phát sinh

Một tổ chức có mục tiêu thì- Quản lý chủ động-luôn định hướng trước kế hoạch hành động, thườn kiểm soát dc rủi ro

Thông thường sự phát triển của tổ chức đi theo vòng lặp là:

->CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG SA SÚT, THÀNH VIÊN MỆT MỎI MUỐN TỪ BỎ

à CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN, CÁC CHỈ SỐ CẢI CHỈ SỐ CẢI THIỆN VÀ TĂNG TRƯỞNG TRỞ LẠI.

-> LẠI BUÔNG LỎNG CÁC TIÊU CHUẨN VÀ LẠI CẦN LÊN DÂY CÓT

Khi một tổ chức có mục tiêu rõ ràng sẽ luôn phát triền tăng trưởng và tập trung váo tương lai

Tổ chức có mục tiêu ró ràng thì chu kỳ và biên độ sẽ được kiểm soát và ít gây ảnh hưởng hơn

Tổ chức đó sẽ phát triển

 Thông thường thì từ mục tiêu của tổ chức sẽ phân bổ sang các mục tiêu của các phòng ban cho đến các cá nhân trong tổ chức đó

Khi lập mục tiê thì phải tuân thủ theo công thức SMART có nghĩa là

Mục tiêu phải rõ ràng, đo lường được, thực tế,có khả năng thực hiện được, có mốc thời gian cụ thể…

………………………

Sau khi mục tiêu được thiết lập xong thì phải truyền thông công bố để đảm bảo các thành viên trong tôt chức đều nắm được.

Trong quá trìnAh triển khai thực hiện phải có báo cáo đo lường chính xác

Hãy để lại comment bên dưới để được tư vấn về sản phẩm

Hỗ trợ mua hàng