Dự án: Nhà máy năng lượng mặt trơi SAO MAI tỉnh An Giang

Nhà máy năng lượng mặt trời của tập đoàn sao mai tông mức đầu tư pccc hơn 2 tỉ được thị công và hoàn thiện hồ sơ sua 1 tháng thi công

Các dự án khác

Trang [1]
Hỗ trợ mua hàng